Szanowni Druhowie powiatu otwockiego!!

Wydział Operacyjny tutejszej Komendy Powiatowej informuję, że na stronie internetowej KP znajduję się do pobrania aktualna karta skierowania na szkolenia członków OSP.

Obowiązuje jedna karta szkolenia na każdy rodzaj kursu. Należy jedynie w nazwie szkolenia wpisać odpowiednio: Szkolenie Podstawowe, Szkolenie Ratownictwa Technicznego, Szkolenie Kierowców Konserwatorów.


Kartę należy wypełnić zgodnie ze wzorem, w formie elektronicznej (oczywiście kolor czcionki może być czarny). Następnie proszę o wydrukowanie karty i podpisanie jej przez osobę kierowaną na szkolenie i właściwego naczelnika jednostki OSP.Plan szkoleń na 2017r.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo.
04.03.2017 – 23.04.2017
23.09.2017 – 26.11.2017

Szkolenie kierowców konserwatorów OSP
13.05.2017 – 21.05.2017

Szkolenie z zakresiu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, którzy ukończyli kurs podstawowy przed 2016 r.
24.06.2017 – 02.07.2017

Komora dymowa tylko dla strażaków ratowników OSP, którzy ukończyli kurs podstawowy bez obowiązku zaliczenia komory dymowej –
Kurs podstawowy przed 2014r.

08.02.2017 (środa)
05.09.2017 (wtorek)
06.12.2017 (środa)

W związku z możliwością zorganizowania kursu KPP w 2017r. proszę Panów Naczelników o składanie kart zgłoszeń na w/w kurs do końca lutego 2017r. Zorganizowanie kursu, cena oraz termin, uzależniony jest od ilości zgłoszeń z całego powiatu.

Karty zgłoszeń na szkolenia proszę składać od stycznia 2017r.
Przypominamy ze na kurs podstawowy składamy dwie karty zgłoszeń:
- na kurs podstawowy
- na komorę dymową.

Karty nie poprawnie wypełnione i bez ważnych podpisów nie będą przyjmowane!!!

Uwaga !!
nowy wzór karty skierowania na kurs
(obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

ZASADY PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE


Karta skierowania na szkolenie:


Copyright@2007Elpaton