< Strona Główna < Na służbie


Wizytacje w jednostkach OSP

W naszym powiecie trwa cykl spotkań roboczych kierownictwa komendy z druhami OSP. Jest to doskonały sposób do wymiany poglądów, zapoznania się na miejscu z najważniejszymi problemami naszych ochotników i przygotowania druhów do realizacji zadań w roku 2018. W trakcie przedmiotowych spotkań najczęściej poruszane są następujące zagadnienia:

1. Udział jednostek OSP w „Programie modernizacji”.
2. Finansowanie jednostek OSP z budżetu państwa w latach 2016-2017.
3. Możliwości uzyskania dotacji oraz sposoby realizacji zadań w ramach tzw. „montażu finansowego”.
4. Rodzaj i zakres szkoleń planowanych dla OSP w roku 2018.
5. Plan ćwiczeń na rok 2018.
6. Zawody sportowo-pożarnicze w roku 2018.
7. Przygotowanie jednostek do obchodów 100-u lecia Niepodległości Polski.
8. Przegląd umundurowania wyjściowego.
9. Wyjazdowość jednostek OSP do zdarzeń.

Otwock 13.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZabrania w OSP idą pełną „parą” …

W naszym powiecie, w miesiącach styczeń-marzec, odbywają się zebrania sprawozdawcze OSP. W spotkaniach tych uczestniczy kadra tut. Komendy, a przede wszystkim komendant powiatowy i jego zastępca. Zebrania druhów są asumptem nie tylko do podsumowania działalności za ubiegły rok, ale także do poruszenia ważkich spraw nurtujących „społeczność ochotniczą”. Istotnym elementem jest uzyskacie przez zarząd absolutorium.

Myślą przewodnią wystąpienia komendantów na zebraniach jest tematyka dotycząca aktualnego systemu finasowania ochotniczych straży pożarnych oraz przygotowanie jednostek do działań ratowniczych.
W ostatni weekend odbyły się zebrania w OSP: Kołbiel i Józefów. Za tydzień kolejne …
Otwock 05.01.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockOgniomistrz Edward idzie na emeryturę...

W środę, 31 stycznia br. po przeszło 24 latach służby, st.ogn. Edward Pokrywka zakończył swój ostatni dyżur w szeregach otwockich strażaków.

Zgodnie z tradycją zadzwonił dzwonem obwieszczającym koniec zaszczytnej służby oraz skierował kilka wskazówek do młodszego pokolenia strażaków. St.ogn. Edward Pokrywka bezpośrednio uczestniczył w wielu trudnych i skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Swoje życie zawodowe uzupełniał działalnością w szeregach celestynowskich druhów OSP. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach pożarniczych.

Został odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w trzech stopniach. Przez wiele lat swojej służby starał się być „nauczycielem” dla młodszych pokoleń otwockich strażaków. Jego pasją jest badanie historii pożarnictwa i zbieranie eksponatów strażackich, które prezentuje na wystawach, nie tylko w naszym powiecie. Był podoficerem którego postawę zapamiętamy przez długie lata…
Otwock 01.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Bezpieczne Ferie 2018”

W dniu 17 stycznia br. nad akwenem wodnym w Osiecku przeprowadzono działania edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczne ferie 2018". Grupa dzieci uczestnicząca w obozie survivalowym miała sposobność zapoznać się zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zimowej przerwy szkolnej.

Pokaz, przygotowany przez ratowników JRG Otwock, obejmował przede wszystkim techniki udzielania pomocy osobie pod którą zarwał się lód i wpadła do wody, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz informowania służb ratowniczych o zdarzeniu. Zaprezentowano sprzęt ratowniczy,
w tym specjalne sanie lodowe oraz skafandry chroniące strażaków. Na zakończenie nawiązano do akcji informacyjnej MSWiA „Czad i Ogień. Obudź czujność” promującej użycie czajników dym.

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki pomocy OSP Osiecki i urzędu gminy. .
Otwock 18.01.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockCopyright@2018Elpaton