< Strona Główna < Na służbie


4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka..

Otwock 04.05.2018Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej..

Otwock 02.05.2018 | Foto: KP PSP Otwock„Płoną Lasy” - ćwiczenia

W dniach 25, 26 i 27 kwietnia 2018 r. na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Rogalec i Czarci Dół. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku przeprowadziła ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych. Scenariusz przewidywał pożar lasu w miejscowości Górki. Podstawowym celem ćwiczeń było:

• sprawdzenie operacyjno – technicznych możliwości prowadzenia działań gaśniczych na wyznaczonym terenie leśnym w zakresie rozwinięcia gaśniczego sił i środków taktycznych PSP i OSP na odległość
prawie 1200 m.,

• zorganizowanie zaopatrzenia wodnego dla zastępów prowadzących działania gaśnicze systemem mieszanym (dowożenie, przetłaczanie i przepompowywanie) gwarantującego zapewnienie ciągłości podawania skutecznych prądów gaśniczych.

W ćwiczeniach, oprócz zastępów PSP brały udział jednostki OSP ( ogółem 11 zastępów OSP) i jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
Otwock 30.04.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockDziś w remizie stanął wóz...

W dniu 22 kwietnia 2018 r. dźwięki strażackich syren rozległy się w m. Podbiel. Kolumna kilkunastu samochodów pożarniczych majestatycznie przejechała przez tą piękną i malowniczo położoną miejscowość. W ten sposób uhonorowano wydarzenie, które jest niezwykle istotne zarówno dla druhów z OSP Podbiel, jak i całej lokalnej społeczności. Jednostka otrzymała nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd zakupiono na zasadzie montażu finansowego na który składały się środki MSWiA oraz Gminy Celestynów.

Gratulujemy !!!
Otwock 23.04.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockNa szlaku pamięci.

W dniu 15 kwietnia 2018 r. Komendant Powiatowy PSP w Otwocku wziął udział w uroczystościach poświęconych pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz przekazania Patronatu nad pomnikiem „Katyń – 1940”. Wydarzenie, którego mottem przewodnim było oddanie hołdu ofiarom, stało się wspaniałą lekcją historii dla naszej społeczności.
Otwock 16.04.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockGolgota leśników polskich...

Jak co rocznie odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948”, która odbyła się 9 kwietnia br. w Centrum Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Celestynów. Strażaków powiatu otwockiego reprezentował Zastępca Komendanta st.bryg. Tomasz Dąbrowski, który wraz z przedstawicielami Wojska Polskiego i Policji złożył wiązankę w barwach narodowych pod pamiątkowym obeliskiem. Kulminacyjny punktem uroczystości było przekazanie przez młodzież szkolną z Kołbieli uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Starej Wsi patronatu nad „Dębowym Lasem Pamięci”. Uroczystość ta była manifestacją patriotyzmu następnego pokolenia, na którym spoczywa obowiązek kultywowania pamięci o tych co oddali życie za ojczyznę.
Otwock 10.04.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Wojtek SiergiejukPożar na Żeromskiego...

Dnia 6 kwietnia br. o godz. 15:01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku (pustostanu) w Otwocku przy ul. Żeromskiego. Dyżurny SK natychmiast zadysponował na miejsce zastępy z JRG Otwock, które uczestniczyły wcześniej w pożarze hali w m. Zakręt oraz jednostki OSP. Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp z OSP Jabłonna, który potwierdził pożar zewnętrzny w dwukondygnacyjnym budynku. Z informacji uzyskanych od obecnego na miejscu patrolu Policji wynikało, że jedno pomieszczenie jest zamieszkałe. Do środka budynku natychmiast zostali wprowadzeni ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, celem przeszukania pomieszczeń. W tym samym czasie z zewnątrz budynku zostały podane 3 prądy wody w natarciu.
Piętro budynku było całkowicie zadymione. Pomiar kamerą termowizyjną wykazał temperaturę sięgającą ponad 200 ͦC. Istniało realne zagrożenie zawaleniem palącego się stropu. Ratownicy zostali wycofani ze środka budynku, a dalsze działania były prowadzone z zewnątrz. Wysoka skuteczność podawanego prądu wody z podnośnika, doprowadziła do lokalizacji pożaru. Po ugaszeniu dachu prowadzono dalsze działania rozbiórkowe z równoczesnym przelewaniem pogorzeliska.

Akcja trwała około 4,5 godz. Ogółem brało w niej udział 33 strażaków z JRG Otwock i OSP: Jabłonna, Wólka Mlądzka, Karczew, Świdry Małe, Józefów.
Otwock 10.04.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockOtwocki dar życia

Pomimo stałego rozwoju medycyny w dalszym ciągu nie odkryto substancji, która jest w stanie zastąpić ludzką krew. Krew jest niezbędnym elementem podczas różnego typu operacji, szczególnie dla ofiar wypadków.
W ramach akcji „spokrewnienie służbą” otwoccy strażacy dzielili się tym darem z innymi. W dniu 27 marca 2018 r. , wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, uczestniczyli w kolejnej edycji tej zaszczytnej akcji.
Otwock 04.04.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZmiany kadrowe...

Piątek, 31 marca br. był ostatnim dniem służby st.kpt. Anny Zielińskiej- kierownika sekcji organizacyjno-kadrowej w szeregach otwockich strażaków.

Zgodnie z panującą tradycją kadra i straży pożegnali ją na uroczystej zbiórce. Komendant Powiatowy st.bryg. Mariusz Zabrocki w imieniu załogi serdecznie podziękował i wyraził słowa uznania dla Pani kapitan za ponad 18 lat służby w tut. komendzie. Życzył wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów na stanowisku naczelnika kadr w komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy.
Otwock 30.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZmiany kadrowe w JRG Otwock ...

W czwartek, 22 marca br. po przeszło 5 latach służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Otwocku, asp. Dawid Kucharski zakończył swój ostatni dyżur w szeregach otwockich strażaków i dalej służbę będzie pełnił w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

Zgodnie z tradycją zadzwonił dzwonem obwieszczającym koniec zaszczytnej służby w KP PSP Otwock oraz skierował kilka słów do kolegów i pracowników Komendy.

Asp. Dawid Kucharski bezpośrednio uczestniczył i dowodził w wielu trudnych i skomplikowanych akcjach ratowniczo - gaśniczych. W KP PSP Otwock spoczywały na nim obowiązki funkcji dowódcy zastępu. Dodatkowo był Powiatowym Koordynatorem Ratownictwa Medycznego w Komendzie w Otwocku jak również w KP PSP Garwolin. Poza pracą w PSP spełniał się jako kierowca ratownik medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Zostanie zapamiętany jako nadwyraz skromny, sympatyczny, kulturalny i niezwykle kreatywny funkcjonariusz.
Otwock 26.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Młodzież Zapobiega Pożarom” – Turniej wiedzy

W piątek 23 marca 2018 r. w Otwocku odbyły się eliminacje powiatowe do 41. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Była to okazja do popularyzacji wśród młodzieży postaw społecznych i zachęcenia jej do zainteresowania się sprawami ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Otwocku we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Otwocku oraz
Zespołem Szkół nr 2 w Otwocku.
W turnieju wystartowało 13 osób w grupie wiekowej szkół ponadgimnazjalnych (średnich). Turniej swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatowy Mirosław Pszonka, Komendant Powiatowy PSP w Otwocku
st. bryg. Mariusz Zabrocki, Radna Powiatu Aneta Bartnicka.
Komisja w składzie: Mirosław Pszonka - przewodniczący, Aneta Bartnicka, st. bryg. Mariusz Zabrocki,
st. kpt. Maciej Aptacy, st. str. Dorota Prasuła przeprowadziła wśród uczestników pisemny oraz ustny test wiedzy z zakresu organizacji pożarnictwa w Polsce oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
Na najwyższym szczeblu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uplasowali się:

o III grupa wiekowa
1. Jakub Dymkowski - Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2. Jakub Mazek - Zespół Szkół nr 2 w Otwocku,
3. Andrzej Walicki- Zespół Szkół nr 2 w Otwocku.

Zwycięzca eliminacji powiatowych (pierwsze miejsce) będzie reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu bieżącego roku.
Otwock 25.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock, Zespół Szkół nr 2 w Otwocku.Ćwiczenia na terenie Firmy Ela

W dniach 14, 15, 16 marca br. na terenie zakładu produkcyjnego Ela Folie w Ostrowie odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym i taktyki działań gaśniczych. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy JRG PSP Otwock, OSP Celestynów i WSP.
Ćwiczenia miały na celu wykorzystanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG podczas pożarów
i zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych. Sprawdzono czas dojazdu jednostek biorących udział
w ćwiczeniach. Następnie zadania ratowników skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, wytyczeniu pola operacyjnego, w tym strefy niebezpiecznej, udzieleniu kpp osobom poszkodowanym, właściwym użyciu środków ochrony osobistej w postaci m. in. ubrań podejściowych
oraz sprzętu ODO.
Otwock 17.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockStolarnia w ogniu...

O godzinie 4.32 w dniu 7 marca br. wpłynęło do SK KP zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego w Świdrze na ul. Pogodnej. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego zadysponował 3 zastępy z JRG oraz OSP: Wólka Mlądzka, Jabłonna, Wiązowna i Malcanów. Po dotarciu
na miejsce pożaru zastano budynek parterowy, kryty papą o wymiarach 13x7x3 m z przybudówką drewnianą, pełniący rolę warsztatu-stolarni-garażu. Pożar obejmował 1/3 budynku w części gdzie poddawano renowacji zabytkowe meble.

Działania ratowników polegały na: zabezpieczeniu miejsca, odłączeniu prądu od budynku oraz podaniu
4 prądy wody w natarciu. Wodę do pożaru dostarczano z pobliskiego hydrantu oraz dowożono wozami bojowymi. Po lokalizacji pożaru strażacy prowadzili prace rozbiórkowe za pomocą podręcznego sprzętu burzącego i pił mechanicznych. Ze względu na duże nagromadzenie materiału palnego (meble) strażacy w pocie czoła usuwali je ręcznie.

W działaniach gaśniczych brało udział: 8 zastępów, w tym 36 strażaków, ZRM i patrol Policji. Akcja gaśnicza trwała ponad 3 godziny.
Otwock 09.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockKominiarze i strażacy kontra smog...

W ramach kampanii „Kominiarz pogromcą SMOGU” kominiarze z Izby Krajowej i otwoccy strażacy przygotowali pokaz mający na celu przybliżenie tematyki ochrony środowiska. W czasie dwóch zaplanowanych dni, na terenie targowiska miejskiego, oprócz efektownych pokazów odbyły się konkursy z nagrodami i interesujące rozmowy mieszkańców z przedstawicielami zawodów którym patronuje św. Florian. Myślą przewodnią naszych wspólnych działań jest walka ze smogiem, który „dokucza” mieszkańcom naszego piękne miasta.
Otwock 05.03.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: Piotr TabenckiPożar w Emowie...

O godzinie 12.55 w dniu 27 lutego br. wpłynęło do SK KP zgłoszenie o palącym się budynku
w Emowie, gmina Wiązowna. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego zgodnie z procedurami zadysponował zastęp z JRG oraz OSP: Wiązowna i Malcanów. Po dotarciu na miejsce zastano budynek drewniany z silnym zadymieniem i płomieniami obejmujący ¾ dachu. Dowódca ustalił,
że w momencie powstania pożaru w budynku znajdowała się tylko właścicielka, która samodzielnie wydostała się na zewnątrz, nie odnosząc obrażeń.

Podano 3 prądy wody w natarciu, w tym jeden na dach oraz 2 przez otwory okienne. Po przybyciu zastępów OSP dowodzący podjął decyzję o podaniu dodatkowego prądu gaśniczego. Po lokalizacji pożaru strażacy prowadzili prace rozbiórkowe za pomocą podręcznego sprzętu burzącego i pił mechanicznych. Kamera termowizyjna potwierdziła swoją przydatność do szybkiego wykrywania zarzewia ognia.
Dzięki niej, znacznie skrócił się czas prowadzonych działań w trudnych warunkach atmosferycznych,
przy -8 st. C. Podczas akcji wyróżnił się sekc. Jarosław Wielgołaski, który profesjonalnie operował prądem wody na dachu budynku i sprawnie kierował podległymi sobie druhami z OSP.

W działaniach gaśniczych brało udział: 6 zastępów, w tym 27 strażaków, Pogotowie Energetyczne i patrol Policji.
Otwock 28.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockWizytacje w jednostkach OSP

W naszym powiecie trwa cykl spotkań roboczych kierownictwa komendy z druhami OSP. Jest to doskonały sposób do wymiany poglądów, zapoznania się na miejscu z najważniejszymi problemami naszych ochotników i przygotowania druhów do realizacji zadań w roku 2018. W trakcie przedmiotowych spotkań najczęściej poruszane są następujące zagadnienia:

1. Udział jednostek OSP w „Programie modernizacji”.
2. Finansowanie jednostek OSP z budżetu państwa w latach 2016-2017.
3. Możliwości uzyskania dotacji oraz sposoby realizacji zadań w ramach tzw. „montażu finansowego”.
4. Rodzaj i zakres szkoleń planowanych dla OSP w roku 2018.
5. Plan ćwiczeń na rok 2018.
6. Zawody sportowo-pożarnicze w roku 2018.
7. Przygotowanie jednostek do obchodów 100-u lecia Niepodległości Polski.
8. Przegląd umundurowania wyjściowego.
9. Wyjazdowość jednostek OSP do zdarzeń.

Otwock 13.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockZebrania w OSP idą pełną „parą” …

W naszym powiecie, w miesiącach styczeń-marzec, odbywają się zebrania sprawozdawcze OSP. W spotkaniach tych uczestniczy kadra tut. Komendy, a przede wszystkim komendant powiatowy i jego zastępca. Zebrania druhów są asumptem nie tylko do podsumowania działalności za ubiegły rok, ale także do poruszenia ważkich spraw nurtujących „społeczność ochotniczą”. Istotnym elementem jest uzyskacie przez zarząd absolutorium.

Myślą przewodnią wystąpienia komendantów na zebraniach jest tematyka dotycząca aktualnego systemu finasowania ochotniczych straży pożarnych oraz przygotowanie jednostek do działań ratowniczych.
W ostatni weekend odbyły się zebrania w OSP: Kołbiel i Józefów. Za tydzień kolejne …
Otwock 05.01.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockOgniomistrz Edward idzie na emeryturę...

W środę, 31 stycznia br. po przeszło 24 latach służby, st.ogn. Edward Pokrywka zakończył swój ostatni dyżur w szeregach otwockich strażaków.

Zgodnie z tradycją zadzwonił dzwonem obwieszczającym koniec zaszczytnej służby oraz skierował kilka wskazówek do młodszego pokolenia strażaków. St.ogn. Edward Pokrywka bezpośrednio uczestniczył w wielu trudnych i skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Swoje życie zawodowe uzupełniał działalnością w szeregach celestynowskich druhów OSP. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach pożarniczych.

Został odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w trzech stopniach. Przez wiele lat swojej służby starał się być „nauczycielem” dla młodszych pokoleń otwockich strażaków. Jego pasją jest badanie historii pożarnictwa i zbieranie eksponatów strażackich, które prezentuje na wystawach, nie tylko w naszym powiecie. Był podoficerem którego postawę zapamiętamy przez długie lata…
Otwock 01.02.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP Otwock„Bezpieczne Ferie 2018”

W dniu 17 stycznia br. nad akwenem wodnym w Osiecku przeprowadzono działania edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczne ferie 2018". Grupa dzieci uczestnicząca w obozie survivalowym miała sposobność zapoznać się zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zimowej przerwy szkolnej.

Pokaz, przygotowany przez ratowników JRG Otwock, obejmował przede wszystkim techniki udzielania pomocy osobie pod którą zarwał się lód i wpadła do wody, podstawy udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz informowania służb ratowniczych o zdarzeniu. Zaprezentowano sprzęt ratowniczy,
w tym specjalne sanie lodowe oraz skafandry chroniące strażaków. Na zakończenie nawiązano do akcji informacyjnej MSWiA „Czad i Ogień. Obudź czujność” promującej użycie czajników dym.

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki pomocy OSP Osiecki i urzędu gminy. .
Otwock 18.01.2018 | Tekst: KP PSP Otwock | Foto: KP PSP OtwockCopyright@2018Elpaton