< Strona Główna < Na służbie


KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA OSOBISTYCH WIZYT W JEDNOSTKACH PSP

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Wizyty w jednostkach państwowej Straży Pożarnej wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na załatwienie sprawy w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Zachęcamy do kontaktu z jednostkami organizacyjnymi PSP, poprzez e-mail, e-puap lub drogą telefoniczną oraz dostarczanie wszelkich dokumentów przesyłkami pocztowymi.

Dane teleadresowe:

Komenda Powiatowa PSP w Otwocku
ul. Mieszka I 13/15
05-402 Otwock
e-mail. otwock@mazowsze.straz.pl lub sekretariat@kppspotwock.pl
tel. 22 718 16 20
fax : 22 46 88 646

ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji Państwowej Straży Pożarnej należy kontaktować się z najbliższą jednostką PSP pod numerami telefonów
998 lub 112.

Otwock 13.03.2020 | Tekst: KP PSP Otwock |Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdziesz aktualne, oficjalne
i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Całodobowa infolinia NFZ
Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.
Pewne źródło informacji

Powielanie plotek oraz niesprawdzonych informacji może wyłącznie zaszkodzić naszym wspólnym wysiłkom w walce z koronawirusem. Jedynymi kanałami, które stanowią oficjalne źródło informacji o decyzjach instytucji państwowych, są strony z domeny .gov.pl, a w szczególności:

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - https://www.premier.gov.pl/
• Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie
• Główny Inspektorat Sanitarny - https://gis.gov.pl/

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie. |Czas podsumowań…

W minionym roku strażacy z tutejszej Komendy Powiatowej wraz z druhami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu otwockiego podejmowali szereg trudnych i niebezpiecznych działań ratowniczych.

Ogólna liczba interwencji: 2150
w tym

POŻARY – 744
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 1106
ALARMY FAŁSZYWE – 300

Szacowana wartość uratowanego mienia wyniosła ponad 35 mln. zł.
Do działań ratowniczych zadysponowano łącznie:
19 461 strażaków
4 135 pojazdów
W stosunku do roku poprzedniego odnotowaliśmy wzrost ilości interwencji o blisko 7%
Otwock 02.01.2020 | Tekst: KP PSP Otwock |Copyright@2018Elpaton