< Strona Główna < Na służbie


Czas podsumowań…

W minionym roku strażacy z tutejszej Komendy Powiatowej wraz z druhami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu otwockiego podejmowali szereg trudnych i niebezpiecznych działań ratowniczych.

Ogólna liczba interwencji: 2150
w tym

POŻARY – 744
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 1106
ALARMY FAŁSZYWE – 300

Szacowana wartość uratowanego mienia wyniosła ponad 35 mln. zł.
Do działań ratowniczych zadysponowano łącznie:
19 461 strażaków
4 135 pojazdów
W stosunku do roku poprzedniego odnotowaliśmy wzrost ilości interwencji o blisko 7%
Otwock 02.01.2020 | Tekst: KP PSP Otwock |Copyright@2018Elpaton