Straż w obiektywie


św. Florian patron strażaków



Komendant PSP w Otwocku

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
st. bryg. mgr inż. Mariusz Zabrocki
tel. sekretariat: (22) 718-16-20
fax. (22) 718-16-21
email: Komendant



Zastępca Komendant PSP w Otwocku

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
st. bryg. mgr inż. Tomasz Dąbrowski
tel. (22) 718-16-23
email: Zastępca Komendanta



Wydział Operacyjny
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
Naczelnik wydziału

Wydział Operacyjny
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
Zastępca naczelnika wydziału
mł. kpt. inż. Maciej Łodygowski
(22) 718-16-29
email: Wydział operacyjny - M.Ł.

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
Kierownik sekcji
st. kpt. mgr inż. Anna Zielińska
(22) 718-16-25
email: Kadry

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
stanowisko: starszy inspektor
mgr Dorota Kociszewska
(22) 718-16-24
email: Kadry2

Sekcja Finansowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
stanowisko: specjalista
mgr Anna Tokarska
(22) 718-16-33
email:

Sekcja Logistyki
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
Kierownik sekcji
st. kpt. mgr inż. Piotr Ciosek
(22) 718-16-34
email: Kwatermistrzostwo

Sekcja Logistyki
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
mł. technik
st. str. mgr Dorota Prasuła
(22) 718-16-35
email: Kwatermistrzostwo - Dorota

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
Kierownik sekcji
mł. bryg. mgr inż. Marek Oficjalski
(22) 718-16-26
email: Prewencja - M. Oficjalski

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
starszy specialista
st. kpt. mgr inż. Sebastian Nosowski
(22) 718-16-27
email:


Obsada Stanowiska Kierowania KP PSP w Otwocku

SK KP PSP Otwock

Dyżurny operacyjny

mł. bryg. inż. Tadeusz Truszkowski

Dyżurny operacyjny

st. kpt. dr inż. Janusz Popis

Dyżurny operacyjny

st. kpt. mgr Karol Wiącek

Pomocnik dyżurnego

mł. asp. inż. Krzysztof Jacak

Pomocnik dyżurnego

ogn. mgr Piotr Aguściński


Copyright@2007Elpaton