Straż w obiektywie


św. Florian patron strażaków

GBAt 2,5/16 Man

Przedmiotowy projekt polega na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 7 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zakresu rzeczowego projektu zaprojektowane i wykonane zostanie dostosowanie istniejących instalacji do włączenia w obieg projektowanych urządzeń instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Systemy solarne zostaną zainstalowane w obiektach: - KP PSP Białobrzegi, - KP PSP Garwolin, - KP PSP Lipsko, - KP PSP Otwock, - KP PSP Przysucha, - KM PSP Radom (JRG 3) - KM PSP m. st. Warszawy (JRG 2) Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 rok – 31 grudzień 2012 rok. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” zostało podpisane w dniu 05.04.2012r.
Copyright@2007Elpaton