< Strona Główna < Ćwiczenia - RUCKI 2013
Ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów KSRG z terenu powiatu otwockiego
- RUCKI 201319 października br., zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku zostały zorganizowane ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego powiatu otwockiego podczas zdarzeń komunikacyjnych niosących zagrożenie powstania pożarów kompleksów leśnych. Ćwiczenia odbyły się na terenie Celestynowa.
W wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów: samochodu typu bus oraz samochodu ciężarowego. W wyniku zderzenia rannych zostało 20 harcerzy jadących na obóz. Wypadek miał charakter zdarzenia masowego. Podczas wypadku z jednego pojazdu wypadła butla gazowa, która wybuchła i zainicjowała pożar lasu. Pożar rozwijał się bardzo dynamicznie i obejmował coraz większą zalesioną powierzchnię. Do akcji gaśniczej zostały skierowane jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu otwockiego.

Podczas ćwiczeń zostały zrealizowane następujące cele:
- przeprowadzono działania ratownicze podczas wypadku drogowego z dużą ilością osób poszkodowanych,
-przeprowadzono działania gaśnicze podczas pożaru terenów leśnych,
-zapoznano się z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w kompleksie leśnym,
-rozpoznano trasy dojazdu samochodów gaśniczych do miejsca zdarzenia i możliwości ich manewrowania,
-rozpoznano możliwości czerpania wody do celów gaśniczych,
-doskonalono organizację działań i dowodzenia zastępami KSRG powiatu otwockiego,
-doskonalono organizowanie działań ratowniczych przy wystąpieniu zdarzenia mnogiego,
-sprawdzono poziom wyszkolenia ratowników ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w ramach KSRG powiatu otwockiego,
-sprawdzono działanie systemu łączności,
- sprawdzono współdziałanie służb i instytucji działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na obszarze powiatu otwockiego, a także uzmysłowiono zadania spoczywające na poszczególnych podmiotach biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W manewry zaangażowani byli :
-kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Otwocku,
-ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku,
-ratownicy z Jednostki Wojskowej Straży Pożarnej w Celestynowie,
-zespół ratownictwa medycznego,
-funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Otwocku,
-druhowie z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
OSP Kołbiel, OSP Świdry Małe, OSP Celestynów, OSP Sobienie Jeziory, OSP Józefów, OSP Regut, OSP Zabieżki, OSP Gadka, OSP Glinianka, OSP Osieck, OSP Otwock Wielki, OSP Malanów, oraz OSP Wiązowna i OSP Karczew, które zabezpieczały rejon operacyjny. -pracownicy firmy Rucki ze specjalistycznym sprzętem, -pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych.
Podczas ćwiczeń został powołany Sztab Akcji w skład którego weszli przedstawiciele: Nadleśnictwa Celestynów, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych. W tym miejscu należy wymienić delegację sąsiedniej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Piaseczna, delegaci piastowali rolę obserwatorów rozjemców.
Aby zrealizować zaplanowane założenia, na miejscu ćwiczeń potrzebne były samochody uczestniczące w wypadku oraz osoby biorące udział w pozoracji. Pojazdy zapewniła firma RUCKI, a w rolę osób poszkodowanych wcielili się harcerze z Józefowa. Dzięki zaangażowaniu pana Ruckiego i harcerzy z Józefowa nasze manewry wyglądały bardzo realistycznie. Bardzo dziękujemy za pomoc i liczymy na dalszą współpracę.
Służba ratowników PSP polega na nieustannej gotowości do niesienia pomocy podczas pożarów i innych zagrożeń. W trakcie sytuacji kryzysowych współpracujemy z ratownikami Ochotniczych Straży Pożarnych i z innymi podmiotami, które wspomagają nasze działania. Tego typu manewry mają na celu przećwiczenie pewnych procedur i założeń. Ćwiczenia powodują również, że po ich zakończeniu wyciągane są wnioski, które mają sprawić, że w warunkach bojowych nasza pomoc będzie niesiona w sposób profesjonalny.


Otwock 20.10.2013 | Foto: Piotr Tabencki, Maciej Łodygowski | Opracował: Piotr Tabencki |Wstawił: Krzysztof JacakCopyright@2013Elpaton