Z życia komendy w 2017r.

Nasze wozy pożarnicze Zbiórka krwi Kręci mnie bezpieczeństwo Dzień Strażaka w KP PSP Zawody OSP - Regut 2017

Nasze akcje:

Na służbie styczeń i luty 2017 W akcji marzec, kwieceń, maj, czerwiec i lipiec W akcji 2017

Ćwiczenia pożarnicze:

Manewry powiatowe Ćwiczenia ratownictwa wodnego na Rokoli Ćwiczenia w szpitalu Grucy