Z życia komendy w 2011r.

Pokazy WOŚP 2011 Uroczyste przekazanie sprzętu Ćwiczenie obronne Dzień strażaka Otwocku 2011 Zawody OSP Archiwum foto KP PSP w OtwockuNasze akcje:

Nasze akcje ratownicze w styczniu Nasza służba w lutym Nasze interwencje w marcu Nasze akcje w kwietniu Na służbie w maju Nasze akcje w czerwcu 2011 Nasze akcje w wakacje 2011 Służba wrzesień 2011 Październik w KP PSP Otwock Listopad 2011 w straży Na służbie w grudniu

Sport w straży:

Na sportowo dzień strażaka Hakówka 2011Ćwiczenia pożarnicze:

Ćwiczenia na lodzie Szrot ćwiczenia Ćwiczenia w Osiecku Ćwiczenia doskonalące Ćwiczenia PSP w Józefowie